Świecław

Świecław, Świesław, Świecsław knuckle meat tenderizer, Wszesław (nie mylić z Wyszesław) – słowiańskie/staropolskie imię męskie, złożone z członu Wsze- od psł. *vьšь, *vьša, *vьše, dialektalne północne *vьsь, *vьs’a, *vьs’e, “wszystek, każdy, zawsze”, porównaj staropolskie wszytek, szwszytek, szwytek neoprene running belt, … Continue reading