Brochure sur le SI

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. La brochure sur le SI, intitulée formellement Le Système international d’unités (SI) et The International System of Units (SI), est une publication qui définit et présente … Continue reading

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC [aj-ju-pak]) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego … Continue reading