LOS Fondet

Klikk [vis] til høyre for flere detaljer.

LOS Fondet er en del av strømleverandøren LOS sitt samfunnsengasjement overfor barn og unge under 18 år i Aust- og Vest-Agder. Siden opprettelsen i 2004 har fondets intensjon vært å oppmuntre til kreativitet og engasjement blant barn og unge i landsdelen.

Årlig deles det ut en million kroner etter en fast mal:

Det er ingen begrensninger på hvem som kan søke, eller hva man kan søke om. Mest vanlig er søknader fra enkeltpersoner, lag, foreninger og klubber.

Det eneste kriteriet som gjelder er at det skal støtte aktiviteter for eller med barn og unge på Sørlandet.

Rundt 800 vinnere fra alle kommuner på Agder har mottatt støtte fra LOS Fondet siden 2004. Siden oppstart har foreninger fått 45 prosent, idrettslag 30 prosent og enkeltpersoner 25 prosent av tildelingene.

LOS Fondets Ildsjelpris er strømleverandøren LOS sitt uttrykk for takknemlighet til alle de voksne som legger ned utallige dugnadstimer for barn og unge på Sørlandet. Prisen tildeles årlig en person som over tid har gjort en helt spesiell innsats for barn og unge.

Comments are closed.