Świecław

Świecław, Świesław, Świecsław knuckle meat tenderizer, Wszesław (nie mylić z Wyszesław) – słowiańskie/staropolskie imię męskie, złożone z członu Wsze- od psł. *vьšь, *vьša, *vьše, dialektalne północne *vьsь, *vьs’a, *vьs’e, “wszystek, każdy, zawsze”, porównaj staropolskie wszytek, szwszytek, szwytek neoprene running belt, szytek, wszwytek, w wersji nagłosowej Świe-, Świec-, oraz członu -sław (“sława, sławić”), wersja ruska Всеслав/Wsjesław (transkrypcja).

Świecław imieniny obchodzi 9 września, 9 listopada i 14 listopada.

Podobne imiona: Wszebąd, Wszegniew (Śwsiegniew, Świegniew, Sięgniew), Wszebor (Wświebor, Śwsiebor, Świebor), Wszemiar, Wszemił (Świemił), Wszemir (Świemir), Wszemysł, Wszerad (Świerad, Świrad), Wszesiodł, Wszesuł, Świeciech (Sieciech), Świelub, ruskie Wsiewołod

Znane osoby:

arabskie • birmańskie • celtyckie • chińskie • germańskie • greckie • hinduskie • japońskie • laotańskie • łacińskie • perskie • semickie • słowiańskie

Comments are closed.