Vänsterkommunism

Vänsterkommunismen är en historisk beteckning för ett antal olika kommunistiska strömningar, där de mest framträdande var den så kallade tysk-holländska (ofta kallad rådssocialism eller rådskommunism, med Anton Pannekoek som ledande förespråkare) och den italienska (med Amadeo Bordiga som ledande förespråkare), … Continue reading

Фараж, Найджел

Найджел Пол Фараж (англ. Nigel Paul Farage /ˈfærɑːʒ/; родился 3 апреля 1964 г.) — британский политик с 2010 года по 2016 год лидер Партии независимости Соединённого Королевства (ПНСК), должность, которую он также занимал с сентября 2006 года по ноябрь 2009 года. С 1999 … Continue reading

ELNAG

ELNAG (Elektrisch Netwerk-Analogon voor Grondwaterproblemen) was in de jaren ’70 en ’80 een elektrisch analogon, waarmee tweedimensionale grondwaterstroming werd gesimuleerd. Het werd ontworpen om grondwaterstanden, grondwaterspanningen en grondwaterstromen in dijken te bepalen. ELNAG was ook inzetbaar voor andere tweedimensionale grondwaterproblemen. … Continue reading