Hydraulisk radius

Hydraulisk radius er en regnestørrelse som hovedsakelig anvendes for strømningsberegninger i åpne renner. Den kan betraktes som et uttrykk for vannføringsevnen til et åpent vannløp.

Den hydrauliske radius


rh


{\displaystyle r_{h}}


i en kanal er kvotienten av strømningstverrsnittet S (areal A) og vått omfang O (perimeter P):


rh
=
APv
{\displaystyle r_{h}={\frac {A}{P_{v}}}}


A
{\displaystyle A}


er arealet og


Pv


{\displaystyle P_{v}}


er den våte perimeter.

For et rektangulært tverrsnitt gjelder:


rh
=

B


y
B


+


2


y{\displaystyle r_{h}={\frac {B*y}{B+2*y}}}


hvor
B
{\displaystyle B}


er bredden og

y
{\displaystyle y}


er dybden.

For en bred kanal der B er mye større enn y (typisk 1:20 eller mer) kan formelen forenkles til


rh
=
y1


+


2


y/B

y
{\displaystyle r_{h}={\frac {y}{1+2*y/B}}\approx y}


Comments are closed.